Pierwsze 2 dni ferii zimowych
w Halo Rybnik.
Wspaniała zabawa,trochę nauki i na koniec powstaje „arcydzieło”.